Quiz!

Sprawdź swoją wiedzę!

Pytanie 1: Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę:


iConji
favicon
webicon
emoticon

Pytanie 2: Który z formatów NIE pozwala na zapis plików animowanych?


GIF
ACE
SWF
SVG

Pytanie 3: Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie


_new
_open
_create
_construct

Pytanie 4: Do reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych w języku C stosowany jest typ


int
bool
char
double

Pytanie 5: Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL


ADD TABLE
CREATE TABLE
NEW TABLE
PLUS TABLE

Pytanie 6: Certyfikat SSL jest stosowany do


zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie
zidentyfikowania właściciela domeny
deszyfracji transmitowanych danych
blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie

Pytanie 7: W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest


stosowanie makr
określanie przestrzeni tabel
przypisanie uprawnień
wprowadzenie limitów przestrzeni dyskowej

Pytanie 8: Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:


SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" AND producent="Kingston" ORDER BY cena ASC;
SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" AND producent="Kingston" ORDER BY cena DESC;
SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" OR producent="Kingston" ORDER BY cena DESC;
SELECT model FROM producent WHERE typ="RAM" OR producent="Kingston" ORDER BY podzespoly ASC;

Pytanie 9: Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL


SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko IN "M%";
SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko LIKE "M%";
SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko IN "M%";
SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko = "M%";

Pytanie 10: Czy młody zda do następnej klasy?


TAK
NIE
NIE
NIE